Tuesday, May 24, 2022
Trang chủ > Bình Định ngày nay
Các buổi giới thiệu thu hút sự tham gia của gần 80 học sinh sinh viên

𝗢𝗨𝗧𝗪𝗔𝗥𝗗 𝗕𝗢𝗨𝗡𝗗 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗡𝗔𝗠 HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI BÌNH ĐỊNH

Trong tháng 4 vừa qua, Trung tâm Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Vietnam, cơ sở Cát Hải, Bình Định đã phối hợp với trường Đại học Quy Nhơn và trường THCS Cát Hải tổ chức các Buổi trải nghiệm khóa học và giới thiệu học bổng với sự

Xem thêm