Saturday, September 18, 2021
Trang chủ > Du lịch > Ẩm thực

Bộ đôi Trà Sữa Ca cao than tre và Oreo Kem Cheese – hot trend mới ở Quy Nhơn

🥤 [𝐇𝐎𝐓 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃] Ra mắt bộ đôi: Trà Sữa 𝑪𝒂𝒄𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏 𝑻𝒓𝒆 & 𝑶𝒓𝒆𝒐 𝑲𝒆𝒎 𝑪𝒉𝒆𝒆𝒔𝒆 - 7 NGÀY ĐỒNG GIÁ 𝟐𝟒𝐊 ️🎊 🍧 Hiện các món Trà Sữa 𝑪𝒂𝒄𝒂𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏 𝑻𝒓𝒆 & 𝑶𝒓𝒆𝒐 𝑲𝒆𝒎 𝑪𝒉𝒆𝒆𝒔𝒆 đã đổ bộ đến Louis Coffee & Tea Quy Nhơn rồi các bạn ơi! Nhanh chân lên hưởng

Xem thêm