Tuesday, August 3, 2021
Trang chủ > Du lịch > Điểm đến

Haven Boutique Beach Hotel và Big Tree Bistro – trải nghiệm tốt nhất khi đến với Bãi Xép, Quy Nhơn

Haven Vietnam 𝐁𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐁𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 và Big Tree Bistro - Cho những trải nghiệm tốt nhất khi đến với Bãi Xép, Quy Nhơn [English below] 🏖 Bãi Xép, đặc biệt là Haven Vietnam & Big Tree Bistro từ lâu đã không còn xa lạ và nổi tiếng là một trong những địa điểm mang lại trải nghiệm tốt nhất

Xem thêm