Wednesday, May 12, 2021
Trang chủ > Trung Lương (Page 2)
Một góc biển Kỳ Co - Nhơn Lý. Ảnh: Lê Hồ Bắc

Đánh thức “thiên đường” du lịch Bình Định

Ðược mệnh danh là vùng “Ðất võ - Trời văn”, tài nguyên du lịch (DL) của Bình Ðịnh rất phong phú, đa dạng. Cùng với sự nỗ lực phát triển DL của tỉnh, Bình Ðịnh đang trở thành điểm đến mới của DL miền Trung, từng bước khẳng định thương

Xem thêm